ÇOCUKLARA RESİM

“ Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir.”
PABLO PİCASSO

Kendi masalının kahramanı olmayı hangi çocuk istemez?..
Her çocuk kendini gerçekleştirmek ister…
Beğenilmek haz duymak ister…
Çocukların kendini gerçekleştirmekte, kendine güven duygusuna ve motivasyona ihtiyacı vardır…
Çocuk resimle hayal gücünü geliştirebilir.
Kağıtlar… kalem… boyalar…
Kesme, yapıştırma, yoğurma, heykel yapma gibi pek çok eylem  onun sessiz dili olur…
Resimle çocuk çevresini fark edebilir, yeni bir bakış açısı getirebilir. 
Sanat eğitimi yalnızca duyguların ve becerilerin eğitimi olmayıp yaratıcılık temeline dayandığından daha çok zihinsel bir eğitimdir. Ve bu süreçte akıl ve duygu eşit kullanılmalıdır.

Çocukların gelişiminde resmin tılsımlı gücü;
*Kavram öğrenme(renk, şekil, boyut ve dokunma )
*Zıtlıklar(büyük-küçük, uzun-kısa, yumuşak-sert)
*Matematiksel beceri(sınıflama, eşleştirme, karşılaştırma, sayma, konumlandırma)
*Problem çözmeye yönelik beceriler
*Estetik bakışın gelişmesi(görsel algı, ayırt etme)